SANGBØKER OG NOTEHEFTER

PRISER, ADRESSE, TELEFON: SE NEDERST.

Fiolinduetter
Heftet inneholder 115 melodier med understemme. Her er sanger, folketoner, rytmelåter og klassisk.
Under klassisk finner man bl.a en rekke menuetter og bourréer av bl.a Bach og Händel. Heftet er beregnet for begynnere og amatører, og alle stykkene er i første posisjon.

Utvalg og de fleste arrangementer er av Per Inge Kjelling.

Tysk, fransk og engelsk sangbok
Alle tre sangbøkene inneholder tradisjonelt sangstoff, pluss noen nyere og mindre kjente sanger. De har glossar (til norsk), historiske/litteraturhistoriske kommentarer, besifrede noter og illustrasjoner.

CD'ene er beregnet som akkompagnement til allsang. Innspillingen (vokal og instrumental) er ved Per Inge Kjelling. Sangene er sunget inn i et toneleie som passer for de fleste. Det er lagt vekt på tydelig uttale og markert rytme.

KOMP-VERSJONER: På den engelske CD'en, samt den franske nr. 2 og den tyske nr. 2, er noen melodier spilt inn med rent komp, altså uten vokal. Her kan man besørge syngingen alene, akkompagnert av CD-spilleren.

Sangbøkene ble laget primært med tanke på allsang i språkundervisningen i skolen, men de er selvsagt like nyttige i andre sammenhenger.

100 tyske sanger med 2 CD'er

Boka "100 tyske sanger", 128 sider.

Fransk sangbok for skolen med 2 CD'er
Boka "Fransk sangbok for skolen", 117 sider.

Engelsk allsangbok med CD
Boka "Engelsk allsangbok", 73 sider.

Syng tostemt!
Hefte med enkle og kjente sanger, fra "Mikkel rev" til "The yellow rose of Texas". Noter med besifring. 2 CD'er med begge stemmene, instrumentalt.

Spillebok for klassisk gitar for begynnere og viderekomne.  Hør lydversjoner her.

Heftet inneholder 99 stykker. Første del har elementære øvinger, enkle sanger  og veiledende kommentarer. Andre del har sanger fra flere land og klassiske stykker, bl. a. av Mozart og Beethoven. 

Bakerst: Elementær gitar- og note-teori. 

Fiolin og lett piano
I dette heftet for amatørmusikere har vi forsøkt å oppnå bedre balanse i vanskelighetsgrad mellom fiolin- og pianonoten enn det som er vanlig i slike notesamlinger. Svært ofte er pianonoten vesentlig mer krevende enn noten for fiolin. Heftet har CD og separat hefte med fiolinnotene. 31 melodier.


BESTILLING SKRIV I SKJEMAET UNDER, ELLER SEND ET BREV.
prev next
play